تبلیغات
برتربین

دانلود کلیپهای برگردان موسیقی / بخش دوم



 • رائفی پور - برگردان موسیقی
             + دانلود این کلیپ

           + دانلود کلیپهای برگردان موسیقی
         
           +  نمونه‌های معرفی شده در سایت ویکی پدیا

           +  انواع استفاده از این روش ( ویکی پدیا )

           << هر چند که سایت ویکی پدیا مناسب برای ارجاع نیست اما >>



 • برگردان موسیقی ( توهم نزن که شهلام )
             + دانلود نمایید

 • برگردان موسیقی ( من نعشه ام )

             + دانلود نمایید

 • برگردان موسیقی ( ماشالا مرسی مرسی! )

               + دانلود نمایید


 • برگردان موسیقی ( از اون قد و بالات ... )

             + دانلود نمایید


 • برگردان موسیقی ( سرم با دلبریهات )
 
           + دانلود نمایید


 • برگردان موسیقی ( بی خیال دنیا )

           +دانلود نمایید

 • برگردان موسیقی ( میخوام بگم دوستت دارم یا تو یا هیچکس دیگه ... )

          + دانلود نمایید


 • برگردان موسیقی ( سیندرلا عروس شد ... )
اصل : طلسم شهرو وا کرد/سیندرلا عروس شد، قصه ما تموم شد
سیندرلا عروس شد، قصه ما تموم شد/سیندرلا عروس شد/سیندرلا، سیندرلا، سیندرلا

برگردان : من ابلیس، من ابلیس، من ابلیس/پشت حلقه بنویس، همه شو از غم بنویس پشت حلقه بنویس، همه شو از غم بنویس/پشت حلقه بنویس، [...] و اشک صل

             +دانلود نمایید

 • برگردان موسیقی ( عشق من... )

             +دانلود نمایید

 • برگردان موسیقی ( نگو یه روز میری و پیشم نمیای دیگه ... )

اصل : نگویه روز میری و پیشم نمیای دیگه/اگه اگه مث قدیما منو نخوای دیگه/اما بازبه یاد تو گریونه دلم دیگه/دیگه بعد تو عاشقنمیشم نگو یه روز میری و پیشم نمیای دیگه/اگه اگه مث قدیما منو نخوای دیگه/اماباز به یاد تو گریونه دلم دیگه/دیگه بعد تو عاشق نمیشم/عاشق نمیشم...

برگردان : هرچی نوشتم/هرچی نوشتم/با صدا بگین
بگین اونور [...] با صدای تو اومد/بگین آخرالزمونی که (تو) قصه میگن اینه
بگین دین مسیحایی این تو نیومد
هرچی نوشتم/هرچی نوشتم/با صدا بگین
بگین اونور [...] با صدای تو اومد/بگین آخرالزمونی که (تو) قصه میگن اینهبگین دین مسیحایی این تو نیومد

          + دانلود نمایید

 • برگردان موسیقی ( قهره با من ... )
 
          + دانلود نمایید


 • برگردان موسیقی ( واسه چی برم ستاره چینم.. )

           + دانلود نمایید


 • برگردان موسیقی ( آهای ای گل شب بو )

            + دانلود نمایید


 • برگردان موسیقی ( اگه دست روی دستام نذاری ... )

           + دانلود نمایید


 • برگردان موسیقی ( بزن بریم به سرعت برق و باد ... )

           + دانلود نمایید


 • برگردان موسیقی ( آه ! که این طور .. )

          + دانلود نمایید


 • برگردان موسیقی ( بیا بیا ملوسم )

          + دانلود نمایید


 و در آخر حتما این کلیپ را هم دانلود نمایید
 •    برگردان موسیقی خارجی  ( happy nation )
           +  دانلود این کلیپ

--------------------------------------------------------------

نمونه‌های معرفی شده در سایت ویکی پدیا


چند نمونه از پیام‌های خودخواسته‌ای که درون آهنگ‌های معروف به‌شیوهٔ پنهان‌نگاری در برگردان جاسازی شده‌اند در جدول زیر نمایش داده شده‌اند.

وارون‌نگاری‌های دانسته

خواننده آهنگ آلبوم پیام برگردان توضیحات
فرانک زاپا
سرگین داغ
Hot Poop
We're Only in It for the Money
1968
"Take a look around before you say you don't care, shut your fucking mouth about the length of my hair, how would you survive, if you were alive, shitty little person."

«پیش از اینکه بگی برات اهمیت نداره دوروبرت رو ببین، دهن لعنتیت رو ببند و در مورد بلندی موی من وراجی نکن، اگه زنده بودی چطور سر می‌کردی، آدم پست حقیر!»

این بیت ابتدا قرار بود در آهنگ «مَردُم مادر» قرار گیرد اما سانسور شد. پس وارونه گردید و در آهنگ کوتاه سرگین داغ که تنها ۲۶ ثانیه طول دارد جاسازی شد.

ای‌ال‌او
شرر در آسمان
Fire on High
Face the Music
1975
"The music is reversible but the time is not ... turn back... turn back... turn back... turn back"(دربارهٔ این پرونده بشنوید )

«موسیقی وارون‌پذیر است ولی زمان نه ... برگرد... برگرد... برگرد... برگرد»

نسخهٔ آلبومی این آهنگ بی‌کلام با این پیام وارونه با صدای درام‌نواز گروه بن بیوان آغاز می‌شود. آنگونه كه پیداست جف لین، عضو کلیدی گروه، پس متهم شدن ازسوی مسیحیان افراطی به‌خاطر آنچه آنان استفاده پیام‌های شیطانی در آهنگ «الدورادو» می‌خواندند، تشنج‌آفرینی از راه نهان‌سازی در برگردان را هدف قرار داده است.[۲۴]

پینک فلوید
فضاهای تهی
Empty Spaces
The Wall
1979
"Congratulations. You have just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the Funny Farm, Chalfont
Roger! Carolyne's on the phone!

« ...آفرین، شما هم‌اکنون پیام پنهان را جستید. لطفاً پاسختان را برای پینک پیر، در تیمارستان چالفونت بفرستید...
- راجر! کارولین پشت خطه!
- باشه!»

گمان می‌رود «پینک پیر» اشاره‌ای بوده به سید برت عضو پیشین گروه که پیشتر دچار فروپاشی روانی شده بود[۷۵]

پترا
بوسهٔ بدخواهانه
Judas Kiss
More Power to Ya
1982
"What are you looking for the devil for, when you ought to be looking for the Lord?"(دربارهٔ این پرونده بشنوید )

«چرا دنبال شیطان می‌گردی، وقتی که باید درپی خدا باشی؟»

پترا که گروهی با سبک موسیقی مذهبی‌است از این آهنک برای رویارویی با هیاهوهای پدیدهٔ نهان‌سازی در برگردان بهره‌گیری کرد و این پیام را در فاصله بین آهنگ اول آلبوم و آهنگ بوسهٔ بدخواهانه به‌صورت وارونه جاداد.[۷۶]

دارک ترون
به خفاشی جاسوس‌های شیطان
As Flittermice As Satans Spys
Transilvanian Hunger
1994
"In the name of God, let the churches burn."

« با نام خدا، بگذارید کلیساها [در آتش] بسوزند»

بر اساس فرارسانی خود گروه این پیام برگردان، دانسته در آهنگ وانهاده شد تا به گفتهٔ آنها، بدل به سندی تاریخی از وضعیت نروژ در آن زمان شود.[۷۷]


جدول زیر نیز دربردارندهٔ نمونه‌هایی‌است از بخشی از ترانهٔ آهنگ‌های پرآوازه‌ای که گمان می‌رود پیام‌هایی در برگردانشان نهان دارند و توسط دیگران یافته شده‌اند، ولی به‌کارگیری دانستهٔ آنها ازسوی سازندگان تأیید نگردیده‌است.

وارون‌نگاری‌های احتمالی
خواننده آهنگ آلبوم شعر ترانه برگردان آن بخش
لد زپلین
پلکانی به‌سوی بهشت
Stairway to Heaven
Led Zeppelin IV
1974
"If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now, it's just a spring clean for the May queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run there's still time to change the road you're on""(دربارهٔ این پرونده بشنوید )

«اگر در پرچین‌هایت هیاهویی پدیدآمده بیمناک مشو، این تنها خانه‌تکانی بهاری دختر شایستهٔ ماه مه است. آری تو دو راه برای رفتن داری، ولی سرانجامِ کار، هنور بخت تعویض راهی که درآن گام برمی‌داری فراهم است.»

"Here's to my sweet Satan. The one whose little path would make me sad, whose power is Satan. He'll give you 666, there was a little toolshed where he made us suffer, sad Satan.""(دربارهٔ این پرونده بشنوید )

«به سلامتی ابلیس شیرین من. کسی که گذرگاه کوچکش مرا غمین می‌کند، که نیرویش اهریمنی است. او به تو 666 می‌دهد، انبارکی بود که در آنجا او ما را آزرد، شیطان اندوهمند.»

ایگلز
هتل کالیفرنیا
Hotel California
Hotel California
1977
"And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle, and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say..."(دربارهٔ این پرونده بشنوید )

«و با خودم فکر می‌کردم که این بهشت است یا دوزخ. بعد او شمعی برافروخت و راه را به من نشان داد. صداهایی زیر سرسرا شنیده می‌شدند، فکر کنم شنیدم که می‌گفتند...»

"Yeah Satan, oh he organized his own religion. Yeah, we know he should. Oh, it was delicious. He cooks them in a vat he fixes for his son which he gives away."(دربارهٔ این پرونده بشنوید )

«آری شیطان، آه او مذهب خود را سازمان داد. آری، ما می‌دانیم که باید همین کار را می‌کرد. آه چه خوش‌خوراک بود. او آنان را در خمره‌ای می‌پزد که برای فرزندش عطایش می‌کند»

کوئین
دیگری می‌میرد
Another One Bites the Dust
The Game
1980
"Another one bites the dust."(دربارهٔ این پرونده بشنوید )

«دیگری می‌میرد»

"It's fun to smoke marijuana."(دربارهٔ این پرونده بشنوید )

«ماری‌جوانا کشی حال میده»

مدونا
همچون یک نیایش
Like a Prayer
Like a Prayer
1989
"Life is a mystery."

«زندگی یک راز است»

"O hear our savior Satan."

«آه بشنو ای شیطان منجی ما»

انواع استفاده از این روش ( سایت ویکی پدیا )

<< هر چند که سایت ویکی پدیا مناسب برای ارجاع نیست اما >>

نهان‌سازی در برگردان به‌عنوان یک شگرد از دههٔ ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار گرفته است. در دورهٔ ضبط مغناطیسی، برگردان صدا نیاز به دستگاه‌هایی داشت که نوار را وارونه به چرخش درآورد، که البته کاری بس دشوار بود. ضبط دیجیتال به این روند سهولت به‌سزایی بخشید. انگیزه‌های گوناگونی برای استفاده از این شگرد در آهنگ‌ها برشمرده می‌شوند که در ادامه بدان‌ها اشاره می‌شود.

برگردان اهریمنی [ویرایش]

مادامی که جنجال نهان‌سازی اهریمنی در برگردان، گریبان‌گیر آهنگ‌های راک کلاسیکی شد، که سازندگانشان نیز هرگونه تبلیغ برای شیطان پرستی را رد می‌کردند، اینگونه نهان‌سازی توسط گروه‌های هوی متال دانسته استفاده شد تا پیام‌هایی در برگردان ترانه‌هاشان گنجانده سازند. گروه‌هایی هم از این صنعت اهریمنی نمایی جهت بهره‌وری‌های اقتصادی سود می‌بردند.[۳۰] برای نمونه گروه ترش متال اسلیر[ت ۳۲] صدایی که به وضوح برعکس شده بود را در ابتدای آلبوم سال ۱۹۸۵شان دوزخ در انتظار است،[ت ۳۳] در آهنگی به همان نام گنجاند، که پیاپی شعار می‌داد «به ما بپیوندید»[ت ۳۴] (دربارهٔ این پرونده بشنوید راهنما·اطلاعات).[۳۱] اگرچه تام آرایا[ت ۳۵] خوانندهٔ گروه، تصریح کرد که بهره‌گیری از این صنایع بدیع به‌اصطلاح شیطانی «صرفاً جهت تأثیر گذاری» بیشتر بوده‌است.[۳۲] کریدل آو فیلث،[ت ۳۶] گروه دیگری است که با استفاده از صنعت اهریمنی نمایی آهنگی با عنوان شام در کاخ انحرافیان،[ت ۳۷] انتشار داده که تماماً شامل اصوات فراگیر و قرائتی برعکس از دعای ربانی است[۳۳] (در نگرش مسیحیان خواندن وارونهٔ نیایش ربانی بخشی کلیدی‌ از یکی از آئین‌های مذهبی شیطان پرستان، معروف به مراسم عشای ربانی سیاه[ت ۳۸] است).[۱۶][۳۴]

استفادهٔ زیبایی شناختی [ویرایش]

نهان‌سازی در برگردان گاهی برای بهسازی یا تسهیل درک معنا یا مفهوم یک آهنگ بکار برده می‌شود.[۱۳] در طی دادرسی پروندهٔ پیام‌های زیرآستانه‌ای گروه جوداس پریست[ت ۳۹]، راب هالفورد[ت ۴۰]، خواننده گروه اعتراف کرد کلمات «در نیمه‌های شب، عشق می‌گزد»[ت ۴۱] را به‌صورت برگردان در آهنگ گزش‌های عشقی[ت ۴۲] از آلبوم مدافعان ایمان[ت ۴۳] گنجانیده است. زمانیکه از وی پرسیده شد چرا این پیام را ضبط کرده است، او گفت: «به‌هنگام ساخت آهنگ، شما همواره در پی ایده‌های نو و نواهای بدیع هستید.»[۳۵] استنلی کوبریک[ت ۴۴] در سکانس معروف ضیافت نقابداران در فیلم چشمان کاملاً بسته[ت ۴۵] از آهنگی از جاسلین پوک[ت ۴۶] که در پس زمینه حاوی مناجاتی به زبان رومانیایی بصورت برگردان شده بود، استفاده کرد.[۳۶]

یکی پیگر از تکنیک‌ها در وارون‌نگاری شامل برگردان‌کردن بخشی پیشین از یک آهنگ می‌باشد. میسی الیوت[ت ۴۷] از این تکنیک در یکی از آهنگ‌هایش با نام به‌کارش ببند[ت ۴۸] استفاده کرد.[۳۷] یک شگرد دیگر، شامل برعکس کردن کل یک آهنگ بی‌کلام است. جان لنون[ت ۴] ابتدا می‌خواست آهنگ باران را چنین بسازد، ولی مخالفت جورج مارتین[ت ۵] تهیه‌کننده و پل مک‌کارتنی[ت ۱۱] عضو دیگر گروه، سبب شد بخش وارون شده به ۳۰ ثانیه تقلیل یابد.[۶] گروه استون روزز[ت ۴۹] به‌کرات از این تکنیک در آهنگ‌های متوقف نشو[ت ۵۰][۳۸]، گرنیکا[ت ۵۱]، و سیمون[ت ۵۲] استفاده کردند.[۳۹] همگی این آهنگ‌ها نسخه‌های برگردان شده از آهنگ‌های دیگر گروه بودند و گاهی با آوازهای جدیدی مجدداً صداگذاری شدند.

هنرمندان بیشتر از برگردان اصوات یا نوای سازها جهت ارائهٔ جلوه‌های ویژهٔ صوتی استفاده می‌کنند.[۴۰][۴۱] یکی از این جلوه‌ها، وارونهٔ صدای پژواک می‌باشد.

شوخی‌های پیامی [ویرایش]

یکی دیگر از کاربردهای وارون‌نگاری، نهان‌سازی پیام‌های نیشدار یا به سخره‌گرفتن در یک ترانه است. در ترانهٔ مسیر انحرافی به دوزخ[ت ۵۳] از آلبوم سال ۱۹۸۴ ویرد ال یانکویچ سه‌بعدی،[ت ۵۴] خواننده با استفاده از صدای برگردان عنوان می‌کند «ابلیس سس پنیر چیز ویز می‌خورد».[۲۰] الکتریک لایت ارکسترا (ای‌ال‌او) و استیکس، بدنبال درگیری‌هایشان در جنجال دههٔ ۱۹۷۰ نهان‌سازی در برگردان، ترانه‌هایی را منتشر ساختند که این رفتارهای برضدشان را به سخره می‌گرفتند. ای‌ال‌او، در پاسخ به اتهامات پیشین در مورد استفاده از برگردان‌های اهریمنی، در سال ۱۹۸۳ آلبوم کاملی با نام پیام‌های مخفی[ت ۵۵] منتشر ساخت،[۴۲] که در ترانه‌های آن مکرراً از پیام‌های این‌چنینی استفاده کرده بود. استیکس و آیرون میدن[ت ۵۶] نیز آلبوم‌هایی با انگیزه‌های مشابه در همان سال بیرون دادند.[۴۳][۴۴]

ایجاد پیام‌های انتقادی و صریح [ویرایش]

فرانک زاپا از نهان‌سازی در برگردان برای پرهیز از سانسور استفاده کرد.

از نهان‌سازی در برگردان همچنین برای ضبط بیاناتی که چه‌ بسا، بیش از اندازه برای پخش انتقادی باشند، استفاده می‌شود. فرانک زاپا[ت ۵۷] برای اجتناب از سانسور شدن آهنگ سرگین داغ[ت ۵۸] از آلبوم سال ۱۹۶۸ ما تنها بخاطر پول درآنیم[ت ۵۹] از نهان‌سازی در برگردان استفاده کرد. در نگارش منتشره پیامی برگردان نهاده شد که دربرگیرندهٔ سروده‌ای بود که پیشتر دستور حذف آن از متن آهنگ مردم مادر[ت ۶۰] به‌دلیل هرزه‌گویی، ازسوی کمپانی پخش‌کننده داده شده بود. پس زاپا آنرا بیرون کشید، وارونه کرد و درون آهنگی دیگر از آلبوم قرار داد.[۴۵] مثالی دیگر را می‌توان در آلبوم سرگرمی تا مرز مردن[ت ۶۱] سال ۱۹۹۱ راجر واترز[ت ۶۲] یافت که در جایی از آن، وارونه استنلی کوبریک[ت ۴۴] را به‌دلیل عدم پذیرش درخواست او، برای به‌کارگیری صدای تنفس در فیلم راز کیهان[ت ۶۳] به‌عنوان افکتی در آلبوم جدیدش، نکوهش می‌کند.[۴۶]

سانسور [ویرایش]

کاربرد دیگر نهان‌سازی در برگردان، در سانسور واژه‌ها و عباراتی است که برای پخش در شبکه‌های رادیو تلویزیونی همگانی و یا نسخهٔ پاک آلبوم‌ها نامناسب تلقی می‌شوند. [۴۷]، اما سازندگان بر استفاده از آن واژه‌ها در متن ترانه‌شان پافشاری می‌کنند. این کار به‌ویژه در موسیقی رپ نمودار گردیده است. برای نمونه می‌توان به کاربرد کلمه "ish" بجای کلمه "shit" که امروزه بسیار متداول شده و درواقع برگردان آوایی آن می‌باشد اشاره کرد. یا موارد دیگری بدین سیاق که به‌جای خود واژه یا عبارت از برگردان آن در متن آهنگ استفاده می‌شود. نمونه‌ای از این دست را می‌توان در سانسور کلمات نامناسب در آلبوم روزهای بهتر(۲۰۰۲)[ت ۶۴] از توپاک[ت ۶۵] دید که بازیابی‌های فراوانی به واژگان مرتبط با مواد مخدر، هرزگویی‌ها و کلمات رکیک داشت. همچنین این پدیده در نسخهٔ پاکسازی شدهٔ آلبوم امتیاز[ت ۶۶] از گروه فیوجیز[ت ۶۷] یافته می‌شود که ناسزاگویی‌های برگردان‌شدهٔ زیادی در درون خود نهان کرده‌است.[۴۷] بدینسان که اگر آلبوم را وارونه پخش کنید واژه‌های سانسور شده به روشنی در میان دیگر گفتارهای نامفهوم برگردانده شده، قابل تشخیص است.[۴۸]






----------------------------------------------------
دانلود کلیپهای برگردان موسیقی  بخش اول

سخنرانی استاد رائفی در مورد موسیقی در قزوین + فیلم

برنامه راز با موضوع موسیقی حماسی با حضور محمد رضا زائری وامیر حسین نوروزی با اجرای نادر طالب زاده

موسیقی در اسلام

دانلود ( ویدیو ) مستند برگردان موسیقی

 شیطان پرستی در موسیقی / شاهین نجفی / دانلود فایل صوتی و برگردان

برچسب ها : دانلود کلیپهای برگردان موسیقی / بخش دوم , دانلود کلیپهای برگردان موسیقی , دانلود کلیپهای , برگردان موسیقی , ویکی پدیا , توهم نزن که شهلام , من نعشه ام , ماشالا مرسی مرسی! , از اون قد و بالات , سرم با دلبریهات , بی خیال دنیا , برگردان , موسیقی , میخوام بگم دوستت دارم یا تو یا هیچکس دیگه , سیندرلا عروس شد , عشق من , نگو یه روز میری و پیشم نمیای دیگه , قهره با من , واسه چی برم ستاره چینم , آهای ای گل شب بو , اگه دست روی دستام نذاری , بزن بریم به سرعت برق و باد , آه ! که این طور , بیا بیا ملوسم , فرانک زاپا , نهان‌سازی , نهان‌سازی در برگردان , رائفی پور , برگردان موسیقی , آهنگ , خارجی , ایرانی ,

وب محتوا

آخرین مطالب
» ارز دیجیتال و «بیت‌کوین» چیست؟ تاثیر بیت کوین؟ ( سه شنبه 22 اسفند 1396 )
» سند 2030 - اسناد مدارک و تحلیل ها - بخش سوم ( پنجشنبه 22 تیر 1396 )
» تمدن زنازاده + نگاهی به 428 میلیون صفحه، محتوای مستهجن در آمریکا + نمودار ( پنجشنبه 15 تیر 1396 )
» سند 2030 - اسناد و مدارک کامل- بخش دوم ( سه شنبه 16 خرداد 1396 )
» سند 2030 + اسناد و مدرک کامل ( پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 )
» فیلم کامل اهانت وقیحانه به امام رضا در یکی از ستادهای روحانی در ایلام ( پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 )
» نظر جالب جالب مردم درباره دولت روحانی-صدای مردم ( پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 )
» حسین دهباشی کارگردان مستند روحانی لو داد ( پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 )
» نظر مردم درباره وعده های محقق شده روحانی ( یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 )
» سه سال راست و دروغ وعده های روحانی ( پنجشنبه 31 فروردین 1396 )
» کنایه تند و شدید مهران مدیری به حسن روحانی ( شنبه 26 فروردین 1396 )
» کلیپ 10 دلیل برای «شرمساری» در برابر مردم ( سه شنبه 22 فروردین 1396 )
» مستند "شورش در شهر" با کیفیتهای متفاوت ( پنجشنبه 9 دی 1395 )
» فرجام تدبیر و امید ( پنجشنبه 2 دی 1395 )
» ناصران عموراء ( پنجشنبه 18 آذر 1395 )
» واکنش دکتر حسن عباسی به تصویب برجام در مجلس (مهم) ( شنبه 13 آذر 1395 )
» خط آزاد - وقتی سیف هم به صالحی و عراقچی می پیوندد ( جمعه 12 آذر 1395 )
» ظریف: این نقض برجام است! ( جمعه 12 آذر 1395 )
» حسن عبّاسی؛شرح ماجرای بازداشتش به بهانه توهین ( جمعه 12 آذر 1395 )
» حسن عباسی مدرنیته تمدن یا توحش (جنجالی) ( دوشنبه 8 آذر 1395 )
» پاسخ #حسن_عباسی به اعتراف اخیر #صادق_زیباکلام ( پنجشنبه 4 آذر 1395 )
» بزرگترین اجتماع سالانه شیعیان و بزرگترین رکوردهای جهانی در پیاده روی اربعین ( یکشنبه 30 آبان 1395 )
» سازش با آمریکا مشکلات کشور را بیشتر میکند، آخرین نمونه اش برجام! ( شنبه 29 آبان 1395 )
» گوش هایی که نمی شنوند! هسته ای بهانه است... ( دوشنبه 17 آبان 1395 )
» نقد سخنان دکتر سروش در مصاحبه با شبکه BBC (نسخه کامل) ( دوشنبه 12 مهر 1395 )
» اعلام آمادگی ترزامی نخست وزیر انگلیس برای انجام جنایت با بمب اتمی ( چهارشنبه 7 مهر 1395 )
» احمدی نژاد با امثال ما روبروست... ( جمعه 2 مهر 1395 )
» منتخب مستند « زمین بعلاوه پنج درصد » چرا همه کشورها بدهکارند؟ ( جمعه 19 شهریور 1395 )
» آغاز جنگ جهانی سوم و شبیخون سایبرنتیک آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران ( یکشنبه 14 شهریور 1395 )
» درمان شگفت انگیز پسر نیوزیلندی توسط دکتر حسین خیراندیش ( دوشنبه 1 شهریور 1395 )

عضویت در خبرنامه

عضویت یادت نره

نام :

ایمیل :



تا دی 96 بیش از 740 نفر عضو خبرنامه

موضوعات

تبلیغات

وب محتوا