تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

تئوریزه کردن انحرافات جنسی/رسانه های غربی چگونه قبح همجنسگرایی را شکستند

  • ۰
تئوریزه کردن انحرافات جنسی/رسانه های غربی چگونه قبح همجنسگرایی را شکستند

ماجرای پیکان اهدایی شاه به رهبر رومانی و فروش آن و حک تصاویر همجنسگرایی نمادهای شاهنامه!

+دانلود

رسانه های غربی چگونه قبح همجنسگرایی را شکستند

+دانلود

غرب بدون روتوش

انتخابات

موضوع سوم

موضوع چهارم