تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

خبرنگاران غربی/اوکراین خاورمیانه نیست و این مردم چشم آبی و مو بلوند هستن/باید کمکشان کرد

  • ۱۲۸
خبرنگاران غربی/اوکراین خاورمیانه نیست و این مردم چشم آبی و مو بلوند هستن/باید کمکشان کرد

خبرنگاران غربی اوکراین خاورمیانه نیست و این مردم چشم آبی و مو بلوند هستن باید کمکشان کرد

+دانلود

سخنان استاد مهدی امین در مورد فعالیتهای امید دانا

  • ۱۹۸
سخنان استاد مهدی امین در مورد فعالیتهای امید دانا

سخنان استاد مهدی امین در مورد فعالیتهای امید دانا

+دانلود

غرب بدون روتوش

انتخابات

موضوع سوم

موضوع چهارم