تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

جامعه خوکی - چه شد حادثه کربلا به وجود آمد؟

  • ۵۵۰
جامعه خوکی - چه شد حادثه کربلا به وجود آمد؟

 

چه شد حادثه کربلا به وجود آمد؟ جامعه مسلمین در آن شرایط چه وضعیتی داشت که از درون آن چنین فاجعه‌ای برخواست؟!

 

غرب بدون روتوش

انتخابات

موضوع سوم

موضوع چهارم