تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

جامعه خوکی - چه شد حادثه کربلا به وجود آمد؟

  • ۳۰
جامعه خوکی - چه شد حادثه کربلا به وجود آمد؟

 

چه شد حادثه کربلا به وجود آمد؟ جامعه مسلمین در آن شرایط چه وضعیتی داشت که از درون آن چنین فاجعه‌ای برخواست؟!

 

موضوع اول

موضوع دوم

موضوع سوم

موضوع چهارم