تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

مجموعه e-book2

  • ۴۷۷
انقلاب مخملی در ایران           تعداد صفحات:  59                           ایران فرهنگی - ایران سیاسی  تعداد صفحات: 7                               

مجموعه e-book2

  • ۴۰۷
انقلاب مخملی در ایران           تعداد صفحات:  59                           ایران فرهنگی - ایران سیاسی  تعداد صفحات: 7                               

مجموعه 1 e-book

  • ۴۷۳

 ریزش ها و رویش ها                          تعداد صفحات: -                        

این کتاب که از مجموعه “ از چشم انداز امام علی (ع) ” می باشد، با بررسی ویژگی های این دو گروه، به معرفی چهره های مبارز آن ها در این دو عرصه می پردازد.(محمد باقر پورامینی)

 

 

 واقعیت آرماگدون چیست؟                 تعداد صفحات:  4                       

مجموعه نظرات آیت الله خامنه ای پیرامون دکتر علی شریعتی      تعداد صفحات:  28 

                                                                                                         

مخالفان سیاسی                              تعداد صفحات: -                        

در حکومت علوی مخالفان سیاسی، به سبب ابراز مخالفت، از حقوق خود محروم نمی شوند. حفظ جان و تأمین امنیت مخالف و نیز خونخواهی از قاتل وی وظیفه حاکمیت است. در این نظام، مخالف حق دارد از حقوق و آزادی های دیگر شهروندان برخوردار شود.
او در اندیشه و عقیده، نقد حکومت و حاکمان، تشکیل انجمن و گروه، حضور در فعالیت های اجتماعی و سایر شؤون فردی و اجتماعی آزاد است و چون دیگر شهروندان از مزایا و امکانات جامعه اسلامی بهره می برد. بی تردید اگر مخالفت مخالفان در عمل به معارضه نظامی، توطئه یا برهم زدن نظم و امنیت بینجامد، با واکنش طبیعی حاکمیت رو به رو می شود؛ ولی در این موقعیت نیز امام علی (ع) مخالف را دارای حقوقی خاص می داند.
این حقوق عبارت است از: حق هدایت و راهنمایی، حق رعایت اصول جنگ و حمایت از غیر نظامیان، حق کرامت انسانی، حق پایبندی به پیمان و حق استیمان.
کتاب حاضر ضمن برشمردن حقوق مخالفان سیاسی از دیدگاه حضرت امیر (ع) به بررسی نحوه برخورد ایشان با مخالفان و معارضان حکومت علوی پرداخته است. (
سید مهدی منصوری)

مجموعه 1 e-book

  • ۴۳۹
ریزش ها و رویش ها                          تعداد صفحات: -                         این کتاب که از مجموعه “ از چشم انداز امام علی (ع) ” می باشد، با بررسی ویژگی های این دو گروه، به معرفی چهره های مبارز آن ها در این دو عرصه می پردازد.(محمد باقر پورامینی)    واقعیت آرماگدون چیست؟                 تعداد صفحات:  4                        مجموعه نظرات آیت الله خامنه ای پیرامون دکتر علی شریعتی      تعداد صفحات:  28                                                                                                            مخالفان سیاسی                              تعداد صفحات: -                         در حکومت علوی مخالفان سیاسی، به سبب ابراز مخالفت، از حقوق خود محروم نمی شوند. حفظ جان و تأمین امنیت مخالف و نیز خونخواهی از قاتل وی وظیفه حاکمیت است. در این نظام، مخالف حق دارد از حقوق و آزادی های دیگر شهروندان برخوردار شود.او در اندیشه و عقیده، نقد حکومت و حاکمان، تشکیل انجمن و گروه، حضور در فعالیت های اجتماعی و سایر شؤون فردی و اجتماعی آزاد است و چون دیگر شهروندان از مزایا و امکانات جامعه اسلامی بهره می برد. بی تردید اگر مخالفت مخالفان در عمل به معارضه نظامی، توطئه یا برهم زدن نظم و امنیت بینجامد، با واکنش طبیعی حاکمیت رو به رو می شود؛ ولی در این موقعیت نیز امام علی (ع) مخالف را دارای حقوقی خاص می داند. این حقوق عبارت است از: حق هدایت و راهنمایی، حق رعایت اصول جنگ و حمایت از غیر نظامیان، حق کرامت انسانی، حق پایبندی به پیمان و حق استیمان. کتاب حاضر ضمن برشمردن حقوق مخالفان سیاسی از دیدگاه حضرت امیر (ع) به بررسی نحوه برخورد ایشان با مخالفان و معارضان حکومت علوی پرداخته است. (سید مهدی منصوری)

غرب بدون روتوش

انتخابات

موضوع سوم

موضوع چهارم