تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

فیلم/ مریلا زارعی: اگر مسئولان امکانات رفاهی را فراهم کنند، خود مردم از یارانه انصراف می‌دهند

  • ۴۵۳
فیلم/ مریلا زارعی: اگر مسئولان امکانات رفاهی را فراهم کنند، خود مردم از یارانه انصراف می‌دهند

الگوی مصرف ایران 2 برابر جهان

  • ۴۴۵

 

استاندار مصرف آب در ایران برای هر فرد روزانه 150 لیتر آب در شبانه روز است که براساس آن، سهم استحمام 50 لیتر، سرویس بهداشتی30 لیتر، شستن لباس ها20 لیتر، پخت و پز 15 لیتر، شستن ظرف ها 15 لیتر، نظافت منزل و آبیاری باغچه 10 لیتر ،کولر و تهویه 5 لیتر و آشامیدنی و غیره 5 لیتر است. 

« تا 16 سال آتی حدود یک سوم دنیا بدون آب خواهند بود» این جمله ای است که اگرچه در دیدگاه اول ممکن است تحقق در دورنمایی 16 ساله را نشان دهد، اما واقعیت این است که آمارها تکان دهنده تر از آن است که به راحتی در تصور بگنجد. باید هرچه زودتر چاره ای اندیشید و راهکارها را به نحوی تدوین کرد که کشورهای در اختیار دارنده منابع آبی بزرگ دنیا، خود را به نحوی قانع کنند که بخشی از این نعمت در اختیار خود را برای نجات یک میلیارد و 100 میلیون نفر انسانی که از دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی محروم هستند، به اشتراک گذارند.

هدفمند کردن یارانه ها

  • ۴۴۳
شرایط فراهم بود اما دولت خاتمی جرات نداشت نخستین وزیر رفاه دولت خاتمی که وزارت وی چندماهی بیش نبود، اعلام کرده که دولت خاتمی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن روزها که زمینه مناسبی برای اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها بود، اما جرات نداشته همانند دولت احمدی‌نژاد گام در این عرصه بگذارد.

هدفمند کردن یارانه ها

  • ۴۳۴
شرایط فراهم بود اما دولت خاتمی جرات نداشت نخستین وزیر رفاه دولت خاتمی که وزارت وی چندماهی بیش نبود، اعلام کرده که دولت خاتمی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن روزها که زمینه مناسبی برای اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها بود، اما جرات نداشته همانند دولت احمدی‌نژاد گام در این عرصه بگذارد.

هدفمند کردن یارانه ها

  • ۴۴۴

 

شرایط فراهم بود اما دولت خاتمی جرات نداشت

نخستین وزیر رفاه دولت خاتمی که وزارت وی چندماهی بیش نبود، اعلام کرده که دولت خاتمی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن روزها که زمینه مناسبی برای اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها بود، اما جرات نداشته همانند دولت احمدی‌نژاد گام در این عرصه بگذارد.


محمدحسین شریف‌زادگان در گفت‌وگویی با هفته‌نامه "مثلث" نشریه حامی شهردار تهران، با اذعان به اینکه روند رشد یارانه‌ها در دولت خاتمی در حالی که سهم دهک‌ دهم بسیار بیشتر از سهم دهک‌های پایین جامعه است، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، تصریح کرد: با این حال دولت خاتمی جرات اینکه بتواند برای مقابله با این وضعیت قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها را اجرا کند، نداشته است.

غرب بدون روتوش

انتخابات

موضوع سوم

موضوع چهارم