تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

ویژه نامه هولوکاست ایرانی (آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟) - بخش هفتم

  • ۴۴۲


آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟

منبع :  برتر بین

                                   بخش هفتم :  نقد کتاب, کلیپ
 

- گزیده ای از نقد کتاب کاش من هم یک یهودی بودم
-   کلیپ روز سیزدهم

361

  • ۳۳۹

مثبت مکث - قسمت نوزدهم (بورس) شبکه سه-طالب زاده

ویژه نامه هولوکاست ایرانی (آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟) - بخش ششم

  • ۵۴۲

آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟

منبع :  برتر بین

                                   بخش ششم :  عکس , رازهای تاریخی عید پوریم , کتاب , کلیپ
 

مدونا کابالیست شد و نام خود را به «استر» تغییر داد
-  رازهای تاریخی عید یهودی «پوریم»
-  کلیپ زیبا با نام جهان بدون صهیونیسم

 

غرب بدون روتوش

انتخابات

موضوع سوم

موضوع چهارم