تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

مستندی در مورد NSA (آژانس امنیت ملی)

  • ۴۶۰

 

 

  • مستندی در مورد NSA (آژانس امنیت ملی)

             همراه با سخنرانی دکتر حسن عباسی

             کنترل اینترنت و اطلاعات در جهان
             کنترل اطلاعات شخصی و ذخیره آن ( اثر انگشت, اسکن چشم و...)

 

غرب بدون روتوش

انتخابات

موضوع سوم

موضوع چهارم