تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

ویژه نامه هولوکاست ایرانی (آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟) - بخش پنجم

  • ۵۰۲


آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟

منبع :  برتر بین

                                   بخش پنجم :دکتر عباسی , تلمود , تاریخچه سیزده بدر , کیک هامان
 

- روز 13 بدر برای ما ایرانیان چه روزی بوده است
-
آیا ت قرآن کریم در مورد تحریف تورات به دست یهودیان
- تاریخچه سیزده بدر
 

در ابتدا حتما بخش اول را مطالعه نمایید ( بخش اول )


--------999------------------------------------------------------------
 

---------------------------------------------------------------------
  •     کتاب تحریف شده

اگر درست توجه کنی می بینی که اهل صهیون کاری نمی کنند مگر آنچه در کتاب تحریف شده (تلمود) آنها آمده است.

ببینید که آنها چه کارهایی را مجاز می شمارند.

شکنجه هایی که توسط یهودیان برروی زندانیان فلسطینی در زندان های نابلس، ژنین، تولکارم و حبرون انجام شده بود:

1-     آویزان کردن زندانی در حالی که وزنه سنگینی به پایش بسته شده، تا ضایع شدن فهم وشعور.

2-     خاموش کردن سیگار برروی بدن زندانی

3-     زدن ضربه با چماق بر روی اندان های جنسی

4-     انداختن سگ به جان زندانی

5-     وارد کردن شوک الکتریکی به شقیقه ها ، اندامهای جنسی ،دهان وسینه زندانی

و حال از شکنجه های نامردانه آنها بگذریم می رسیم به کشتار های رذیلانه آنها که هم اکنون در غزه هم شاهد آن هستیم.

1-     امتهای دشمنانش را خواهد بلعید و استخوان های آنها را خواهد شکست و ایشان را به تیر های خود خواهد دوخت.(ارمیا باب 49آیه 22)

2-     خدایت که پیش روی تو چون آتش سوزنده عبور می کند . ایشان را هلاک خواهد کرد وپیش روی تو ذلیل خواهد ساخت . ایشان را اخراج نموده بزودی هلاک خواهی نمود چنانکه خداوند به تو گفته است.(تثنیه باب 9آیه3)

3-     جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بکش. لیکن زنان اطفال و آنچه در شهر باشد یعنی تمام غنیمتش را به تاراج ببر. به همه شهر هایی که از تو بسیار دورند که از شهر های این امتها نباشد چنین رفتار نما. اما از شهر های این امتها که یهوه خدایت ترا به مالکیت می دهد هیچ جانداری را زنده مگذار. بلکه ایشان را حتی حتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و حویان و یبوسیان را، چنانکه خدایت ترا امر فرموده بالکل هلاک ساز.(تثنیه باب 20آیه13-17)

4-     گوشت بخورید و خون بنوشید . گوشت جباران را خواهید خورد و خون روسای جهان را خواهید نوشید، از قوچها و بره ها و گاوها که همه آنها از پروارهای باشان هستند و از قربانی که من برای شما ذبح می نمایم پیه خواهید خورد تا سیر شوید . و خون خواهید خورد تا مست شوید.(حزقیال باب39، آیه 18و20)

5-     پس شما را به جهت شمشیر مقدر ساختیم و جمیع شما برای قتل خم خواهید شد.(اشعیا باب 65آیه 12)

6-     و کشتگان ایشان دور افکنده می شوند و عفونت لاشه های ایشان بر می آید و از خون ایشان کوه ها گداخته می گردد.( اشعیا باب34آیه3)

7-     دست تو بر خصمانت بلند خواهد شد و جمیع دشمنانت منقطع خواهند گردید.(میکاه باب5آیه 9)

8-     به بیماری مهلک خواهند مرد برای ایشان ماتم نخواهند گرفت و دفن نخواهند شد بلکه بر روی زمین سرگین  

خواهند بود.(ارمیا باب 16آیه4)

9-     و هر که یافت شود با نیزه زده خواهد شد و هر که گرفته شود با شمشیر خواهد افتاد.(اشعیا باب13 ِآیه 15)

10-مرگ تلخی در انتظار آنان است و به شمشیر قحط تباه خواهند شد و لاشه های ایشان غذای مرغان هوا، و وحوش زمین خواهد شد.(ارمیا باب16آیه4)

11-ایشان را مانند گوسفندان برای ذبح بیرون کش و ایشان را به جهت روز قتل تعیین نما.(ارمیا باب12آیه 3)

12-شمشیر از بیرون و دهشت از اندرون ایشان را بی اولاد خواهد ساخت. هم جوان و هم دوشیزه را ، ریش سفید و شیر خواره را هلاک خواهد ساخت.(تثنیه باب 32آیه25)

13-پیر و جوان ، دختران نابالغ، کودکان و زنها را به قتل رسانید و ترحم منمایید. (حزقیل باب9آیه 5و6)

14-در مقابل چشمانشان ، کودکان را بر زمین خواهی کوبید ، زنهایشان را بی عفت خواهی کرد  و خانه هایشان را تاراج خواهی نمود . و شکم زنان حامله دریده خواهد شد.(حزقیال باب23آیه 25)

 

  •      آیات قرآن کریم در مورد تحریف تورات به دست یهودیان  :

1- سوره مبارکه بقره آیه211: ای پیامبر از بنی اسرائیل سوال کن که ما چقدر آیات و ادله روشن بر انها آوردیم و هر کس نعمتی را که خداوند به او داد مبدل کند پس عقاب خداوند بسیار سخت است.

2-  سوره مبارکه بقره آیه79:  پس وای بر آنها که از پیش خود چیزی نوشته آنگاه به خدای متعال نسبت می دهند تا آنرا به بهای اندک بفروشند پس وای بر آنها از آنچه نوشته و آنچه بدان کسب کردند.

3-سوره مبارکه نسا آیه 52: آن گروهند که خدا آنان را لعنت کردو هر که را خدا لعنت کند دیگر هرگز کسی یار و مددکاری او نتواند کرد.

-----------------------------------------------------------

 

  • تاریخچه سیزده بدر (تقارن سیزده بدر ایرانی با جشن پوریم یهود)

 

اگر مطالب قبلی را درباره هامان وزیر لایق ایرانی دنبال کرده باشید می دانید که وقتی هامان از دسیسه های استر و مردخای در دربار ایران آگاه شد و مقابل آنها ایستاد، با تحریکات مردخای یهودی و به دستور خشایارشاه به قتل رسید تا دیگر مدافعی برای منافع ایرانیان در برابر توطئه یهود نماند.

haman

تصویر بالا که یک موزائیک کاری هنری محسوب می شود و در سایت گالری هنرهای موزائیکی آورده شده دو بخش دارد. بخش چپ که مردخای یهودی را سوار بر اسب خود نشان می دهد که هامان وزیر به نشانه خدمتگذاری افسار اسبش را در دست دارد . ببینید چقدر ضعیف و پست نشان داده شده است.در بخش راست عامدانه تصویر هامان زوم شده و استیصال را به وضوح د تصویر نشان می دهد

اینگونه صهیونیزم هنر را در خدمت القای افکار نژادپرستانه خود درآورده است.

اگر خواستید از سایت گالری که از اینگونه تصاویر بسیار دارد ، بازدید کنید به http://www.mosaicartsource.com/Assetsبروید

 

تاریخ این واقعه در تقویم یهود برابری می کند با 13 فرودین در تقویم جلالی خودمان.

در این تاریخ و با کشته شدن هامان وزیر، دست یهودیان در اقصا نقاط امپراطوری بزرگ ایران به خون هزاران ایرانی آغشته شد تا زمینه ای شودبرای تسلط یهود بر امپراطوری ایران زمین در عهد خشایارشاه. سالهاست عدد 13 برای ایرانیان نحس می باشد و سالهاست ایرانیان به تاسی از نیاکان خود 13 فروردین از خانه خارج می شوند و به دامان کوه و بیابان پناه می برند تا در خانه به دست یهود کشته نشوند.

از کودکی فقط بهمان گفته اند 13 فروردین روز طبیعت است و پناه بردن به طبیعت. از تاریخچه آن هم که سوال کرده ایم جواب داده اند این از رسوم قدیم ایرانیان است ولی هیچکس منشا این رسم را برایمان بازگو نکرد.

سیزده بدر!

حال خوب است بدانیم که چرا ما ایرانیان 13 فروردین از خانه ها بیرون می زنیم و چرا یهودیان "جشن پوریم " خود را که اتفاقا مصادف با 13 فروردین برگزار می کنند که با بریدن کیکی که شمایل مرد ایرانی - هخامنشی (هامان) است شروع می کنند و در جشنشان به کودکانشان دارت هامان هدیه می دهند. دارتی که عکس هامان در وسط آن نقش بسته و کودکانشان به آن پرتاب می کنند بعنوان بازی!

haman کیک هامان

 سایتی که طرز تهیه کیک هامان برای جشن پوریم( ۱۳فروردین ) را آموزش می دهد:

سایت آموزش کیک هامان

 
 

در جشن پوریم ۱۳ فروردین کیکی که شمایل مردان تاریخ باستان هخامنشی را دارد و معروف است به کیک هامان (وزیر لایق خشایارشاه) توسط کودکان با چاقو تکه تکه و خورده می شود.

 

 

-----------------------------------------

منبع :  برتر بین

مطالب در حال تکمیل شدن هست (لطفا به این مطلب لینک مستقیم دهید)

منابع:برتربین , تبیان , ...

منتظر نظرات شما هستیم

-------------------------------------------------------------------

 

 

ویژه نامه هولوکاست ایرانی (آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟) - بخش اول

ویژه نامه هولوکاست ایرانی (آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟) - بخش دوم

ویژه نامه هولوکاست ایرانی (آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟) - بخش سوم

ویژه نامه هولوکاست ایرانی (آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟) - بخش چهارم

ویژه نامه هولوکاست ایرانی (آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟) - بخش پنجم

ویژه نامه هولوکاست ایرانی (آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟) - بخش ششم

ویژه نامه هولوکاست ایرانی (آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟) - بخش هفتم

ویژه نامه هولوکاست ایرانی (آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟) - بخش هشتم

ویژه نامه هولوکاست ایرانی ( آیا واقعه کشتار 75,800 نفر از ایرانیان واقعیت دارد ؟ ) - بخش نهم
 
 
نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

غرب بدون روتوش

انتخابات

موضوع سوم

موضوع چهارم